Gemeente Brakel: zondag 12 maart 2017 "Open Sleuvendag"

05-03-2017 21:41

De archeologen van SOLVA zijn al geruime tijd aan de slag om begravingen rondom de kerk van Nederbrakel te documenteren. 
De oudste begravingen gaan terug in de volle middeleeuwen. Het onderzoek op het huidige marktplein bracht heel wat sporen aan het licht. Middeleeuwse sporen van bewoning en sporen die te linken zijn aan de vroegste organisatie van het plein als openbare en publieke ruimte.

Heel wat mooie vondsten werden inmiddels verzameld: munten, een mondharp, werktuigen voor leerbewerking, potscherven uit de 10e eeuw, ...

Door dit onderzoek is een antwoord gegeven op de vraag hoe een kleine nederzetting zich ontwikkelde tot marktplaats.

De archeologen van SOLVA verwelkomen bezoekers op zondag 12 maart 2017 van 10.00 tot 16.00 uur in de Brakelse Bibliotheek alsook op de site op het marktplein.

Fotografie Saartje Thijs en Dirk Wollaert

(wnd Burg. Stefaan Devleeschouwer)