Gemeente Brakel zoekt vrijwilligers Belauto

22-12-2016 11:16

BEL-AUTO bestaat uit een aantal vrijwilligers die met hun persoonlijk voertuig personen vervoeren. Aan de vrijwilligers wordt een kilometervergoeding toegekend. Het OCMW regelt voor de chauffeurs een omniumverzekering voor hun voertuig en een verzekering lichamelijke ongevallen.

Alle Brakelaars, gepensioneerd of zij die wegens omstandigheden geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen gebruik maken van de BELAUTO.
De belauto voert u overal naartoe, zoals familiebezoek, ziekenhuisbezoek, boodschappen en allerhande uitstappen,..
De belauto komt u thuis ophalen en brengt u terug naar huis.
De prijs per afgelegde kilometer bedraagt 0,3363 euro. Het lidgeld is 10 euro.
De BELAUTO is iedere voormiddag bereikbaar van 9u tot 12u via tel.: 055 43 15 00

VRIJWILLIGERS BELAUTO DRINGEND GEZOCHT !!!

Tekst en foto : Stefaan Devleeschouwer