Gemeente Brakel: Durven denken aan de toekomst

01-09-2016 23:16

Brakelaars zijn durvers!

Welkom aan de vernieuwde scholen op ons grondgebied, vernieuwde kinderopvang, nieuw politiehuis, KMO zone met spiksplinternieuwe Brouwerij De Graal, dorpskernvernieuwing in de pipeline, wegenis en voetpaden worden stelselmatig aangepakt ... met geduld en de financiële inspanning van privé, overheid en burger komt dit tot stand.

Hoopvol kijken naar de toekomst is de positieve boodschap.