Gemeente Brakel begeeft zich op glad ijs met onwettige voorrangsregeling zegt Fietsersbond

05-05-2018 22:01
Het centrum van Brakel herleeft. Na twee jaar werken werd de definitieve circulatieregeling ingevoerd. Het gebied rond de kerk werd een 'woonerf' met eigen verkeersregels. Hier geldt volledige aandacht en voorrang voor de zachte weggebruikers en een snelheidsbeperking van 20 km/uur.
Een groot deel van het centrum blijft zoals voorheen Zone 30. Zo ook het kruispunt van Stationsstraat, Wielendaalstraat met Hoogstraat / Kasteelstraat. 
Het gemeentebestuur behield hier het vroegere stopbord (B5) bovenaan de Stationsstraat en liet enkele dagen later een voorlopige omgekeerde driehoek (B1) plaatsen bovenaan de Wielendaalstraat.
Deze voorrangsregeling is echter op twee vlakken volledig in strijd met het Koninklijk Besluit (KB) van 9 oktober 1998 en de ministeriële omzendbrief van 27 oktober 1998:
Het K.B. stelt dat de voorrang van rechts bij het verlaten van het woonerf steeds verplicht is als het woonerf zich binnen een zone 30 bevindt. Dit is in Brakel het geval: het volledige woonerf bevindt zich binnen de Zone 30. Dus dient ook op het kruispunt van Stationsstraat en Wielendaalstraat met Hoogstraat / Kasteelstraat automatisch verplicht voorrang van rechts te gelden. 
Bovendien stelt het K.B. dat in de Zone 30 verkeersafwikkeling ondergeschikt moet zijn aan het verlagen van de snelheid. Het toekennen van voorrang aan de as Kasteelstraat - Hoogstraat door middel van voorrangsborden B1 (omgekeerde driehoek) en B5 (stopbord) is een verkeerstechnische maatregel die een vlotte verkeersafwikkeling op het oog heeft en dus de verkeersfunctie ervan benadrukt. Dit is wettelijk niet correct en volledig in strijd met het ontwerp van de herinrichting. Het is dus logisch dat voorrang van rechts, die snelheidsremmend werkt, van toepassing is. Doel hiervan is de bescherming van voetgangers en fietsers door middel van snelheidsverlaging. Daarom stelt het K.B. dat in een Zone 30 op elk kruispunt de voorrang van rechts van toepassing moet zijn. Het is des te opvallender omdat het gemeentebestuur deze wetgeving in de volledige Zone 30 wel toepast op alle andere kruispunten. Maar dus niet op dit kruispunt. Het K.B. stelt dat slechts in 3 heel uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de voorrang van rechts.
wanneer een bepaalde tak visueel als voorrangstraject werd aangelegd; dit is hier niet het geval aangezien het kruispunt met dezelfde materialen en manieren werd ingericht als de andere kruispunten. 
bij een doortocht die een belangrijke verbindingsfunctie heeft; dit is zeker niet het geval omdat het hele gebied een duidelijke verblijfs- en centrumfunctie heeft waar het doorgaand verkeer expliciet geweerd wordt. Dit is een duidelijk uitgangspunt in het ontwerp van de dorpskernherinrichting. 
indien het behoud van de voorrang van rechts elke verkeersafwikkeling op het kruispunt onmogelijk maakt; het is niet omdat dit een kruispunt met vier armen is, dat de verkeersafwikkeling dramatisch zou zijn. Er zijn in Vlaanderen (en dus ook in Brakel) honderden kruispunten met vier armen waar voorrang van rechts geldt.
Aangezien de gemeente Brakel zich met deze toestand in de illegaliteit bevindt, vraagt Fietsersbond Brakel de onmiddellijke toepassing van de wet. Met deze onwettige voorrangsregels begeeft het gemeentebestuur zich immers op glad ijs. Juridsche claims in geval van ongeval zijn dan niet ver weg...
(Fietsersbond Brakel)