Geldigheidsduur internationale paspoorten opgetrokken

15-06-2014 20:54

 

Vanaf 15/6 wordt de geldigheidsduur van de internationale paspoorten opgetrokken van 5 naar 7 jaar. Verlaging van administratieve lasten en van kosten voor de burger. De nieuwe wet voorziet een maximale geldigheidsduur van 10 jaar (zoals door mij voorgesteld), maar om veiligheidsredenen heeft de minister van buitenlandse zaken de duurtijd op 7 jaar vastgelegd.