Fietspadenproject langs de N48 in Brakel gepland in 2020

28-02-2019 20:50
Het project waarbij een structureel onderhoud zou plaatsvinden aan de fietspaden langs de N48 in Brakel liep een kleine vertraging op, maar staat nu weer in de steigers. Dat weet Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) na een parlementaire vraag aan de bevoegde minister. 
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) zal langs de gehele N48 de fietspaden op een duurzame manier onder handen nemen. Door recente regelgeving echter, waarbij sloopopvolgingsplan en archeologienota opgemaakt moeten worden alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen, kon de eerder aangekondigde timing niet aangehouden worden. 
In de eerste helft van dit jaar zouden de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier afgewerkt moeten worden. Als alles volgens plan verloopt, kan daarna in 2020 de uitvoering starten. Voor het gehele project zal ongeveer 3.000.000 euro uitgetrokken worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met een aantal noodzakelijke onteigeningen.  
“Vlotte en veilige fietsverbindingen zijn in onze regio van cruciaal belang. Niet enkel voor het fietstoerisme maar ook voor het woon-werkverkeer is het noodzakelijk om een veilige infrastructuur voor fietsers te kunnen aanbieden”, bepleit Cindy Franssen (CD&V). “In Brakel proberen we er alles aan te doen om Koning Fiets zoveel mogelijk te ondersteunen. Met dit project zetten we hierin weer een stap vooruit”, bevestigt ook Kris Wattez (CD&V), gemeenteraadslid in Brakel.
(gudc)