Eremerk Graaf Boudewijn Laureaat 2015 gekend

04-11-2015 16:17

 

Tijdens zijn jongste bestuursvergadering verkoos Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, Marcel Cock (70) uit Schendelbeke tot laureaat 2015.

Met de toekenning van het Eremerk Graaf Boudewijn, wil Gerardimontium op ostentatieve wijze uiting geven aan zijn waardering voor mensen of verenigingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt of maken op het vlak van de verspreiding van de kennis van ons lokaal verleden of voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.

De onderscheiding brengt de stichting van de stad Geraardsbergen in herinnering in 1068-1070 door Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen. Ze bestaat uit een verpersoonlijkte en met redenen omklede oorkonde van A3-formaat en in kleur waarop de beeldenaar van Boudewijn VI met het wapenschild van het “Oude Vlaendren” prijkt.

Marcel Cock is classicus van vorming en de gewezen directeur van het Sint-Aloysiuscollege uit Ninove. Hij is ondervoorzitter van de Geschiedkundige Vereniging “Het Land van Aalst” en publiceerde naast werken over klassieke filologie en Middelnederlandse mystiek, ook heel wat over lokale geschiedenis onder meer in verband met de ontstaansgeschiedenis van het Geraardsbergse Manneken-Pis.

De oorkonde zal aan de laureaat worden overhandigd op zondag 15 november a.s. tijdens het traditionele “Geschiedkundig Treffen” van Gerardimontium, dat plaats heeft in “Villa Wilson” aan de Guilleminlaan.