Eerste bewonersvergadering van de Dorpsraad Moerbeke-Atembeke

20-03-2014 16:03

De bewonersvergadering heeft plaats op:

Vrijdag 21 maart 2014 om 20 uur in de Kantine van FC Eendracht Moerbeke, Zikastraat te Moerbeke.

Op de agenda:

-          presentatie van de resultaten van de bewonersenquête met bespreking

-          overzicht eerste werkingsjaar en toekomstplannen

De vergadering wordt bijgewoond door het college van burgemeester en schepenen om de vragen van de bewoners te beantwoorden.