Eandis overhandigt electrische wagen aan Brakel

29-03-2014 10:52
 
Distributiebedrijf Eandis overhandigt op 31 maart 2014 een elektrische wagen aan de gemeente CD&V Brakel. Eandis stelt deze wagen gedurende drie maanden gratis ter beschikking van de gemeente. Op die manier maakt het gemeentebestuur van Brakel kennis met elektrische mobiliteit. Bovendien wordt de gemeente via Eandis partner in het EVA-project dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit onderzoekt en aanpakt.
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.
In het kader van het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) heeft Eandis de afgelopen twee jaar op 71 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd. Eandis wil zo komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier worden ook de doelstellingen van het EVA-project ingevuld om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.
Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas - waaronder Intergem - heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen en ze te laten kennismaken met de eigenschappen en de mogelijkheden van elektrische wagens.
De elektrische wagen die op 31 maart 2014 aan het gemeentebestuur van Brakel wordt overhandigd om 17.00u op het gemeentehuis, is een Peugeot Ion.