Duo leidt voortaan CD&V Geraardsbergen

25-01-2016 11:14

Duo leidt voortaan CD&V Geraardsbergen


Elke drie jaar kiezen de CD&V-leden hun plaatselijke bestuur. Voor 2016-2019 vonden die verkiezingen plaats op 24 januari. Rudy Frederic werd opnieuw verkozen als afdelingsvoorzitter. Nieuw dit jaar is de verkiezing van Peter Timmermans als afdelingscoördinator in een duobaan met de voorzitter.

Mensen samenbrengen en verbinden, dat is de beste manier om te kunnen omgaan met een veranderende wereld. CD&V Geraardsbergen wil daarin een belangrijk rol spelen. Een open beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn en op zijn eigen manier kan meeschrijven aan het christendemocratisch verhaal. CD&V is de enige partij die kan zeggen “we stimuleren wie vooruit wil en we trekken mee wie niet meekan.”  De driejaarlijkse bestuursverkiezing zorgt er tegelijk voor dat er continuïteit zit in de werking, maar ook dat nieuwe mensen de kansen krijgen om een frisse wind te laten waaien door de partij. Tijdens deze bestuursverkiezing kregen alle CD&V-leden de kans om de CD&V-voorzitter te verkiezen voor de komende drie jaar.

 

Rudy Frederic opnieuw verkozen als afdelingsvoorzitter


Huidig afdelingsvoorzitter Rudy Frederic blijft op post en verzekert daarmee de continuïteit van de afdeling. Hij is ingeworteld in het Geraardsbergse verenigingsleven. Als voorzitter van de stedelijke Handelsraad en als secretaris van de plaatselijke UNIZO-afdeling behartigt hij de belangen van de Geraardsbergse handelaars.  Rudy is directiesecretaris in het onderwijs en daarnaast ook verzekeringsmakelaar. In het verleden was hij reeds gemeenteraadslid en OCMW-raadslid.

Rudy Frederic: “Het is goed de vinger aan de pols te houden bij onze leden en sympathisanten. Vol enthousiasme zal ik dit mandaat verder zetten. Met het vertrouwen van de leden zetten we onze afdeling verder op koers.”

Peter Timmermans nieuwe afdelingscoördinator


Nieuw is dat er dit jaar een afdelingscoördinator in een duobaan met de voorzitter verkozen werd. Deze afdelingscoördinator die ook de taak op zich zal nemen van woordvoerder wordt de verbindingsfiguur tussen het partijbestuur, de secties in de deelgemeenten en geledingen zoals JONG CD&V en Vrouw & Maatschappij. Daarnaast wordt de goede terugkoppeling verder gezet vanuit de fractiewerking.  De woordvoerder/afdelingscoördinator behoudt zicht en coördinatie over de verschillende afdelingsacties en leidt het overleg met de actieverantwoordelijken.

Peter was in het verleden reeds verkozen in het Nationaal jongerenbureau van JONG CD&V, zat in het nationale politiek bestuur van de CD&V, was internationaal secretaris van de nationale JONG CD&V en stond van daaruit in contact met YEPP . Dit is de jongerenafdeling van de EPP. Hij is momenteel werkzaam op het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege als raadgever Natuurlijke rijkdommen.  Hij studeerde tevens af aan de Politieke Academie 2.0 van CD&V.

“Ik wil vooral werken aan de inhoud, dynamiek en verbreding van de lokale partij,” zegt de gedreven jongeman, die gepokt en gemazeld is in de politiek. “Daarnaast wil ik dé verbindingsfiguur zijn binnen alle geledingen van onze partij, zodat de ideeën en acties eenieder kan sterken, naast henzelf, in haar of zijn visie op onze stad. Zo kunnen we een sterk Geraardsbergen verder uitbouwen, met oog op de uitdagingen van de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat er veel gewerkt kan en moet worden om deze doelstellingen te halen. Niets is vanzelfsprekend.”

Eerste Schepen Fernand Van Trimpont: “ Met dit team kijk ik gemotiveerd en gepassioneerd uit naar de toekomst van Geraardsbergen en daarmee bedoel ik niet alleen de partij. Ik ben ervan overtuigd dat onze sterke partijwerking zijn weerslag zal hebben op een sterker bestuur wat in het voordeel is van elke inwoner/inwoonster van Geraardsbergen en haar bestuursploeg.”