Drugslijn Geraardsbergen : Drugsbeleidsplan Stad Geraardsbergen is prima, maar…

09-02-2015 10:47

 

Morgenavond zal op de gemeenteraad van Geraardsbergen het ‘Drugsbeleidsplan Stad Geraardsbergen’ worden voorgesteld. Ook zal een drugscoördinator op korte termijn worden aangesteld. De Drugslijn Geraardsbergen is uiteraard heel erg tevreden omdat het daarbij één van zijn belangrijkste doelstellingen ziet verwezenlijkt worden. De medewerkers van de Drugslijn hebben de afgelopen jaren fel campagne gevoerd. De petitie van meer dan 1500 handtekeningen voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de doorslag gegeven.

Het Drugsbeleidsplan is een opsteker. De Drugslijn is uitermate positief over de geplande acties en wenst de opstellers van dit plan uitdrukkelijk te feliciteren. Toch zijn er nog enkele bedenkingen die we hier even wensen te onderstrepen.

Horeca, schooluitval en OCMW

Uit het beleidsplan blijkt duidelijk dat er in Geraardsbergen twee ontwikkelingen zijn, die de Drugslijn al reeds geruime tijd grote zorgen baart. Uit bevindingen van de politie blijkt duidelijk dat er in Geraardsbergen aangaande het gebruik van middelen “een verschuiving gaande is van hasj naar speed, heroïne en cocaïne”. Daarnaast dreigt “de overlast van het legaal en illegaal middelenmisbruik….  steeds groter te worden”. Deze ontwikkelingen zullen een doortastend en goed gecoördineerd optreden vragen van alle actoren op het veld. Handen uit de mouwen, graag!

De Drugslijn wil van de gelegenheid gebruik maken om nog een aantal werkpunten naar voor te schuiven, die in het beleidsplan te weinig aandacht krijgen:

  1. Inzetten op veiligheid betekent ook dat de drugstrafiek en – gebruik in het uitgangsleven in de Geraardsbergen sterk moet worden teruggebracht. Onder de jongeren is zeer goed geweten wat waar en door wie wordt gebruikt en gedeald. De horecazaken met een ‘bedenkelijk’ imago zijn gekend. De Drugslijn vraagt aan de stad om het vergunningenbeleid van de stad hierop af te stellen. De Drugslijn is vragende partij om te onderzoeken of het mogelijk is om aan het toekennen van de vergunning tot uitbating te laten afhangen van de bereidwilligheid tot medewerking om het drugsgebruik en –trafiek zoveel mogelijk tegen te gaan. Gelegenheden – die onvoldoende inspanningen leveren – moeten hun vergunning indienen.
  2. Het Drugsbeleidsplan Stad Geraardsbergen zet terecht veel in op de schoolgaande jeugd. De Drugslijn Geraardsbergen vindt dit prima. In Geraardsbergen zijn er wel heel wat jongeren die schoolmoe zijn, spijbelen, vroegtijdig de school verlaten en daardoor moeilijker bereikbaar zijn. Het is een open deur intrappen om te stellen dat dergelijk jongeren een verhoogd risico tot problematisch middelengebruik vertonen. De Drugslijn vraagt tevens om hier extra waakzaam voor te zijn en de nodige acties te ondernemen.
  3. De Drugslijn vraagt tevens aan de stad en het OCMW om dringend grondig werk te maken van leefloners met een verslavingsproblematiek of uitgesproken middelengebruik. De Drugslijn vraagt om dit taboe zo snel mogelijk te doorbreken en binnen de schoot van het OCMW de nodige maatregelen te nemen. We kunnen moeilijk toekijken hoe leefloners op kosten van de maatschappij steeds opnieuw hun ‘roes’ opzoeken.

De Drugslijn is heel erg hoopvol naar de toekomst toe. We zijn er zeker van dat het Drugsbeleidsplan op het veld effect zal ressorteren. Uiteraard blijft de Drugslijn waakzaam en zal – indien nodig – de vinger in de wonde steken.

We wensen de beleidsmakers in Geraardsbergen voldoende ‘ruggengraat’ toe om dit Beleidsplan – en toegevoegde werkpunten – ten volle uit te voeren.

Namens de Drugslijn Geraardsbergen

Morgenavond zal op de gemeenteraad van Geraardsbergen het ‘Drugsbeleidsplan Stad Geraardsbergen’ worden voorgesteld. Ook zal een drugscoördinator op korte termijn worden aangesteld. De Drugslijn Geraardsbergen is uiteraard heel erg tevreden omdat het daarbij één van zijn belangrijkste doelstellingen ziet verwezenlijkt worden. De medewerkers van de Drugslijn hebben de afgelopen jaren fel campagne gevoerd. De petitie van meer dan 1500 handtekeningen voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de doorslag gegeven.

Het Drugsbeleidsplan is een opsteker. De Drugslijn is uitermate positief over de geplande acties en wenst de opstellers van dit plan uitdrukkelijk te feliciteren. Toch zijn er nog enkele bedenkingen die we hier even wensen te onderstrepen.

Horeca, schooluitval en OCMW

Uit het beleidsplan blijkt duidelijk dat er in Geraardsbergen twee ontwikkelingen zijn, die de Drugslijn al reeds geruime tijd grote zorgen baart. Uit bevindingen van de politie blijkt duidelijk dat er in Geraardsbergen aangaande het gebruik van middelen “een verschuiving gaande is van hasj naar speed, heroïne en cocaïne”. Daarnaast dreigt “de overlast van het legaal en illegaal middelenmisbruik….  steeds groter te worden”. Deze ontwikkelingen zullen een doortastend en goed gecoördineerd optreden vragen van alle actoren op het veld. Handen uit de mouwen, graag!

De Drugslijn wil van de gelegenheid gebruik maken om nog een aantal werkpunten naar voor te schuiven, die in het beleidsplan te weinig aandacht krijgen:

  1. Inzetten op veiligheid betekent ook dat de drugstrafiek en – gebruik in het uitgangsleven in de Geraardsbergen sterk moet worden teruggebracht. Onder de jongeren is zeer goed geweten wat waar en door wie wordt gebruikt en gedeald. De horecazaken met een ‘bedenkelijk’ imago zijn gekend. De Drugslijn vraagt aan de stad om het vergunningenbeleid van de stad hierop af te stellen. De Drugslijn is vragende partij om te onderzoeken of het mogelijk is om aan het toekennen van de vergunning tot uitbating te laten afhangen van de bereidwilligheid tot medewerking om het drugsgebruik en –trafiek zoveel mogelijk tegen te gaan. Gelegenheden – die onvoldoende inspanningen leveren – moeten hun vergunning indienen.
  2. Het Drugsbeleidsplan Stad Geraardsbergen zet terecht veel in op de schoolgaande jeugd. De Drugslijn Geraardsbergen vindt dit prima. In Geraardsbergen zijn er wel heel wat jongeren die schoolmoe zijn, spijbelen, vroegtijdig de school verlaten en daardoor moeilijker bereikbaar zijn. Het is een open deur intrappen om te stellen dat dergelijk jongeren een verhoogd risico tot problematisch middelengebruik vertonen. De Drugslijn vraagt tevens om hier extra waakzaam voor te zijn en de nodige acties te ondernemen.
  3. De Drugslijn vraagt tevens aan de stad en het OCMW om dringend grondig werk te maken van leefloners met een verslavingsproblematiek of uitgesproken middelengebruik. De Drugslijn vraagt om dit taboe zo snel mogelijk te doorbreken en binnen de schoot van het OCMW de nodige maatregelen te nemen. We kunnen moeilijk toekijken hoe leefloners op kosten van de maatschappij steeds opnieuw hun ‘roes’ opzoeken.

De Drugslijn is heel erg hoopvol naar de toekomst toe. We zijn er zeker van dat het Drugsbeleidsplan op het veld effect zal ressorteren. Uiteraard blijft de Drugslijn waakzaam en zal – indien nodig – de vinger in de wonde steken.

We wensen de beleidsmakers in Geraardsbergen voldoende ‘ruggengraat’ toe om dit Beleidsplan – en toegevoegde werkpunten – ten volle uit te voeren.

Namens de Drugslijn Geraardsbergen

Julien Borremans