Droogte 2018 erkend als landbouwramp.

21-11-2018 22:04
De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering zal eerstdaags gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 
Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. 
U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. 
De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. 
De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018
De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld. 
De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: 
· een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd; 
· het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert. 
Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd. 
(Gemeente Brakel)