Dorpsraad Viane realiseerde al heel wat

16-02-2016 10:59

 

In de parochiezaal blikte de dorpsraad van Viane na twee jaar terug op een aantal mooie verwezenlijkingen. Ze werden liefdevol op Valentijnsdag voorgesteld aan de inwoners op de jaarlijkse open bewonersvergadering.

Een enthousiaste groep onder leiding van Judith Postelmans boog zich na een bevraging van de inwoners over een aantal dorpsproblemen. Verkeer en leefbaarheid bleken, zoals verwacht, de heikele punten.

“De dorpsraad heeft geen middelen om een aantal zaken zelf uit te voeren. We geven enkel advies naar het beleid” weet huidig voorzitter Luk De Boeck  te vertellen. “In werkgroepjes worden voorstellen uitgewerkt die in de dorpsraad worden besproken. Pas als een consensus wordt bereikt, geven we ons advies door aan de participatieambtenaar Steff De Vos. Dan is het aan de hogere instanties om actie te ondernemen”

Hoewel niet alles tegelijk kan uitgevoerd worden, is de dorpsraad van Viane er door stevige dossiers in geslaagd op verkeersvlak een aantal zaken snel te laten uitvoeren. Twee gewestwegen op het grondgebied bemoeilijken de realisatie van de verzuchtingen van de Vianenaren. Toch werd de zone 50 uitgebreid en wordt er gewacht op de beloofde zebrapaden. Ook zal de elektronische snelheidssignalisatie beter gepositioneerd worden.

In het domein Leefbaarheid werd in september de cultuurhistorische wandeling ”Viane te voet verkennen” onder vrij grote belangstelling ingestapt. Samen met Viane Viert en El Corazon werd op de jaarwisseling het oude gebruik Gosjdieël, waarbij kinderen deur aan deur aanbellen om een centje te verkrijgen, nieuw leven ingeblazen.

“We staan op een duidelijke en goede communicatie “ zegt Luk nog “Het Vianeplein en de schoolomgeving worden weldra heringericht. Wat de nodige ongemakken met zich mee zal brengen. Samen met de stad werd hierover al een infoavond georganiseerd. We volgen dit dossier op de voet op.”.

Qua communicatie heeft de dorpsraad een streepje voor. Het dorpskrantje Vianews en de facebookpagina worden zeer gewaardeerd. Verenigingen uit Viane krijgen ook de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. Alle verdere info via dorpsraad.viane@gmail.com.

Bron : 9500news