Dorpsraad Overboelare organiseerde een infoavond over energiebesparende maatregelen

23-11-2015 10:58

 

Op uitnodiging van de dorpsraad van Overboelare gaf de dienst Wonen van de stad Geraardsbergen een infoavond rond energiebesparende maatregelen in Route 42. Er kwamen een 30-tal geïnteresseerden luisteren.

 Een aantal relatief beperkte maatregelen, die daarenboven nog financieel aangemoedigd worden, kunnen ervoor zorgen dat de energierekening van een gezin een heel stuk lager uitvalt.

De dorpsraad van Overboelare vroeg aan de dienst Wonen van de stad om rond dit thema een infoavond te organiseren. Schepen van Wonen en Duurzaamheid, Martine Duwyn bracht hiervoor een aantal partners samen.

‘Goed Wonen’, een sociaal economie bedrijf waarmee de stad een overeenkomst heeft, gaf uitgebreide toelichting over dakisolatietechnieken (hellende en platte daken), de impact op de energierekening en de financiële tussenkomst van EANDIS. De dienst Wonen verschafte duidelijkheid rond de verschillende premies voor verbouwing of aanpassing van woningen en de goedkope (2 of 0 %) energielening waarmee energiebesparende ingrepen kunnen gefinancierd worden. Martine Duwyn zelf gaf uitleg over de terugverdieneffecten van zonnepanelen,  zonneboilers en de groepsaankopen die hiervoor worden georganiseerd via testaankoop en de provinciale overheid. Tenslotte verduidelijkte het SVK Zuidoost-Vlaanderen de werking van een sociaal verhuurkantoor en de voordelen ervan voor de eigenaar/verhuurder, onder andere het advies en de mogelijke subsidiekanalen die kunnen aangesproken worden om de woning conform te maken, zowel op gebied van kwaliteit als op het vlak van de energiezuinigheid.

Na de presentatie konden de deelnemers nog individueel toelichting krijgen over hun specifieke vragen rond elk van de onderwerpen. Kortom, een geslaagd initiatief van de dorpsraad van Overboelare dat navolging verdient.

Bron : 9500news