Dirk Van der Maelen verdedigt postbodebezoeken bij 80-plussers op OCMW-raad

15-10-2015 13:28

 

Dirk Van der Maelen verdedigde op de OCMW-raad zijn voorstel om postbodes in te schakelen om de leefomstandigheden van sociaal geïsoleerde tachtigplussers in kaart te brengen. “Vage studies volstaan niet meer, we moeten naar een individuele benadering gaan”, stelt Van der Maelen.

Op de OCMW-raad werden vragen gesteld bij het voorstel van Van der Maelen. OCMW-voorzitter David Larmuseau vindt de inzet van postbodes geen slecht idee, maar geeft aan dat er vorige legislatuur al een onderzoek plaatsvond. “Het gaat om een algemene studie die met veel cijfermateriaal aantoont dat er zich in zijn algemeenheid problemen voordoen. Voor sp.a volstaat dit niet, wij willen meer dan cijfers. We moeten bij onze tachtigplussers langsgaan, gerichte vragen stellen en zelf inschatten hoe hun leefsituatie is. De postbode is daarvoor zeer geschikt. Hij kan met een paar vragen, een korte babbel en een snelle observatie van de leefomgeving zorgen voor een meer individueel dossier. Door de antwoorden op zijn vragen via elektronische weg naar het Sociaal Huis te sturen, nemen we niet enkel de cijfers, maar ook de persoonlijke input van onze bejaarden mee. Dit biedt een meerwaarde tegenover de huidige situatie.” Er werd besloten om op de volgende OCMW-raad de oude studies in Geraardsbergen te vergelijken met de evaluatierapporten van het postbodeproject in Oostende. “Indien hieruit de meerwaarde van mijn voorstel blijkt, kunnen we een proefproject opstarten voor onze stad. Financieel is er geen probleem. Indien je de tachtigplussers die in een rusthuis verblijven en degenen die te kennen geven geen bezoek te willen, uit het bestand filtert, kom je aan een 1200 bezoeken. Aan 10 euro per bezoek, zou ons dit een factuur van 12.000 euro bezorgen, wat zeker haalbaar is voor het OCMW. Ik heb er dus wel vertrouwen in dat we tot een akkoord kunnen komen”, besluit Van der Maelen.