Dertig procent leefloners Geraardsbergen behaalt een diploma

21-01-2016 17:26

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben acht van de 27 ‘studerende’ leefloners van het OCMW van Geraardsbergen een diploma behaald. Het slaagpercentage van dertig procent stemt OCMW-voorzitter David Larmuseau tevreden, maar toch is die stap voor velen te hoog gegrepen.

Meerderjarige studenten wiens ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een leefloon voor een gezinssituatie, kunnen via het OCMW een aanvraag doen om een leefloon te bekomen.

 

Driemaandelijkse opvolging

‘Hun studietraject wordt nauwlettend opgevolgd’, legt voorzitter David Larmuseau uit. ‘Minstens driemaandelijks gebeurt een evaluatie op basis van hun inzet en resultaten.’ Bij een positieve evaluatie loopt het dossier verder.

Wanneer de beoordeling onvoldoende is, worden de studenten gemotiveerd om contact op te nemen met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) of met een studiebegeleider die hen kan helpen in hun studiemethode. ‘Wanneer de leefloners door omstandigheden niet geslaagd zijn, krijgen zij de mogelijkheid om hun schooljaar te hernemen’, weet Larmuseau. ‘Hun leefloon wordt dan niet stopgezet, teneinde hen toch de mogelijkheid te geven om hun diploma te behalen. De mensen krijgen een tweede kans. Maar daar houdt op. Twee jaar terug hebben we beslist nog maar één bisjaar te aanvaarden. Sindsdien is het aantal studerende leefloners gehalveerd.’

 

Dertig procent slaagt

Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben acht Geraardsbergse leefloners een diploma behaald terwijl elf personen hun studies hebben stopgezet. ‘Dit is een goed resultaat’, weet de OCMW-voorzitter. ‘We mogen immers niet vergeten dat het onderwijs in Vlaanderen aan de wereldtop staat.’

Van de acht afgestudeerde studenten zijn er vijf aan het werk en worden er nog drie begeleid. Bij de elf niet geslaagden worden er nog zes verder opgevolgd.

‘Verder studeren is voor leefloners geen mirakeloplossing’, besluit Larmuseau. ‘Wel biedt het voor mensen die zowel getalenteerd als gemotiveerd zijn een mogelijkheid. Wij blijven die dan ook aanbieden.’