De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

21-12-2015 10:56

 

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een aanvraag indienen. Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.
Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar. U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Vanaf dan zal het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website www.wonenvlaanderen.be.