“De Schwartz dagen van Geraardsbergen”, een markant boek over een kleine stad in Den Grooten Oorlog.

20-09-2014 11:04

 

Hoewel Geraardsbergen niet direct heeft geleden onder het drama van de ‘Groote Oorlog,’ schenkt Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, in november , uitgebreid aandacht aan deze zwarte periode uit onze geschiedenis, met de publicatie van een rijk geïllustreerd en gedocumenteerd boek.

Niet minder dan zeven auteurs brengen de gebeurtenissen en het dagelijkse leven in de Oudenbergstad in het daglicht: Marc van Trimpont, Freddy De Chou, Rik Van Damme, Jan Coppens, Yannick Van Lierde onder redactie van Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt. Eigentijdse documenten zoals het dagboek van Augusta De Clercq, de agenda notities van soldaat Emiel Brodelet bij het uitbreken van de oorlog en de terugtrekking van zijn eenheid van Luik tot de Westhoek, de notities van Paul Matthijs die, zoals zoveel jongemannen naar Engeland is gevlucht, en daar een ‘zalige’ tijd heeft gekend, de brieven van Maria Geysels aan haar broer aan het front of het schrijnende verhaal van Albert Van Damme als weggevoerde naar de bossen van Conflans, … zijn stuk voor stuk uit de realiteit gegrepen, vormen zij evenveel thema’s.

Met De Schwartz dagen van Geraardsbergen, een uitgave in de Gramaye-reeks, wil Gerardimontium de oorlog herkenbaar en identificeerbaar maken om zo bij te dragen tot het collectieve geheugen. De verschillende hoofdstukken worden rijkelijk geïllustreerd met meer dat 175 foto’s en 250 pagina’s tekst, in totaal meer dan 400 pagina’s, illustreren deze unieke publicatie.

Hoe te bestellen?

Voorintekening is mogelijk door overschrijving van 25 € (voor afhaling) of 31 € (voor thuisbezorging) op rekeningnummer BE49 4431 6807 8171 van Gerardimontium, Donkerstraat 48, 9500 Geraardsbergen, met de vermelding “SDG”.

Publieksvoorstelling

Het boek De Schwartz dagen van Geraardsbergen wordt op zondag 9 november voorgesteld tijdens het jaarlijks Geschiedkundig Treffen dat doorgaat in feestzaal Villa Wilson, Guilleminlaan 24, Geraardsbergen.