De N42 wordt sluipweg

23-02-2016 16:36

Gemeenteraadslid Stephan De Prez (Open VLD) interpelleerde op de gemeenteraad van 23 februari over wat de lokale overheid gaat ondernemen tegen het sluipverkeer op de N42 na de invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016.

In 2011 beslisten de drie gewesten in ons land om op termijn een kilometerheffing in te voeren voor vrachtverkeer boven 3,5 ton. Nadien zou dit ook voor personenwagens uitgewerkt worden.

Deze kilometerheffing wordt op 1 april een feit onder de naam Viapass. 

In onze regio komen de gewestwegen N8  (Brussel-Ninove-Brakel-Oudenaarde),  N60 (Gent-Oudenaarde-Ronse),  N6 (Brussel-Soignies), N7 (Ath-Lessen-Brussel) en de snelweg A8 in aanmerking. 

De Prez vreest dat heel wat vrachtwagens deze tolwegen zullen omzeilen en de N42 zullen gebruiken, alsook de gewestwegen naar Ninove en Edingen. 

"De overvolle wegen in onze regio dreigen nog meer dicht te slibben. Onze dorpskommen in de regio zullen dan ook platgereden worden door vrachtwagens die de heffing proberen te vermijden. Omdat de verkeersboetes voor het negeren van verbodsborden rond zwaar verkeer te laag zijn en de controle hierop te gering is, zullen heel wat chauffeurs dit verbod aan hun laars lappen. Het invoeren van een systeem van GAS-boetes zou een oplossing kunnen bieden omdat die fors hoger kunnen liggen dan de verkeersboetes en de opbrengsten rechtstreeks naar de steden en gemeenten vloeit, die het geld kunnen investeren in het oplappen van hun wegen."