De Kleppe zoekt konijnen die al gesocialiseerd zijn

16-10-2015 11:26

Gezien het grote verlies van de therapie-konijnen, gaat De Kleppe op zoek naar konijnen die al gesocialiseerd zijn, zodat onmiddellijk kan gestart worden met een intensieve training tot therapie-konijn. Dit omdat de socialisatie-fase reeds 4 à 6 maand in beslag neemt. 

Wat is een goed gesocialiseerd en geschikt konijn voor training ?

– het laat zich aaien en geniet ervan
– het zoekt vrijwillig contact met de mensen (zoals een hond)
– het komt spontaan snuffelen aan uw hand of voeten
– is best opgegroeid in een gezin met kinderen en is dus veel menselijk contact gewoon
– is rond de 4 à 6 maand oud

Weet je of heb je een konijn die daar aan voldoet? Wil je dit konijn schenken aan De Kleppe om te laten trainen zodat we binnen enkele maanden terug interacties met de doelgroep kunnen opzetten? Graag een seintje…

Bron : www.tbrakelt.be