De gemeenteraad van Geraardsbergen zet licht op groen voor camerabewaking

12-02-2014 17:05

De gemeenteraad van 11 februari ’14 besliste gunstig advies te verlenen voor het plaatsen van camera’s in het stadscentrum van Geraardsbergen. De politieke overheid is ervan overtuigd dat camerabewaking en -beveiliging een meerwaarde betekent voor de handhaving van de openbare orde, en dit in combinatie met menselijke acties, zoals o.a. meer en doelgerichter patrouilleren van de politiediensten.

De burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt: “De camerabewaking past in een ruimer gemeentelijk beleid inzake het verhogen van de veiligheid in onze stad. Het opstellen van meerdere camera’s in het stadscentrum kadert immers in de gemeentelijke meerjarenplanning en het Zonaal Veiligheidsplan van de lokale politie. Ik ben dan ook tevreden dat hiermee één van de toch niet onbelangrijke doelstellingen inzake het veiligheidsbeleid zo goed als gerealiseerd is. De camera’s zijn vooral bedoeld als ‘preventief’ hulpmiddel om het objectief en subjectief onveiligheidsgevoel bij de burgers tot een minimum te herleiden. De opgenomen beelden kunnen door politie en Openbaar Ministerie ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging bij de strijd tegen overlast en criminaliteit. De vijf voorziene camera’s zullen worden opgesteld op het Stationsplein, op de Markt en op de nieuwe parking ‘Den Bleek’. Het gaat over een totaal van vijf nieuwe camera’s.”