De gemeente Brakel steunt De Kleppe Everbeek

17-04-2017 10:48

Er is nog een gift van 1.705 euro nodig om project dierenwerking en belevingstuin verder te ontwikkelen. Er rest nog 15 dagen om dit doel te bereiken. Alle eurootjes helpen om dit doel te bereiken.

Als burgemeester wnd ben ik trots dat een project in onze gemeente is gekozen. De Kleppe is een fantastische werking, die de centen echt nodig heeft dixit Stefaan Devleeschouwer.

De Kleppe is een vernieuwd sociaal project en biedt toegankelijke infrastructuur en activiteiten voor sociale (zorg)vakanties in Everbeek (Brakel). Zij maken werk van sociaal toerisme, welzijn, sociale tewerkstelling en belevingsactiviteiten waarbij het contact tussen mens, dier en natuur centraal staat. De Kleppe heeft GEEN subsidies voor personeel en dagelijkse werking. Om de dierenwerking en belevingstuin verder te ontwikkelen in 2017, moet De Kleppe €10 000 verzamelen. De Kleppe ontvangt hiervoor €5000 van Streekmotor23 ALS zij eerst €5000 ophalen via deze fundraising.

ELKE euro die De Kleppe dus via jou ontvangt, is er twee waard! Jouw steun kan wonderen doen. Wil jij De kleppe verder helpen? Dit kan door een gift te doen via https://www.streekmotor23.be/project/6875 Bovendien ontvang je een fiscaal attest voor giften vanaf €40.

Streekmotor23 is een nieuw streekfonds actief in 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Streekmotor23 steunt lokale projecten in de streek en zamelt hiervoor middelen in bij inwoners en bedrijven. Onlangs werden 5 pilootprojecten geselecteerd waar Streekmotor23 steun gaat aan geven. Een van deze projecten is een project in De Kleppe in Everbeek.

Wat kunt u als zelfstandige/particulier doen voor het project in De Kleppe?”
- Een gift doen via de donatiepagina (https://www.streekmotor23.be/project/6875)
- Het project promoten in uw zaak 
- Een inzamelactie opzetten in uw zaak
- Als particulier financieel steunen

met vriendelijke groeten,

Robin Ronsyn
Coördinator De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 Everbeek (Brakel)
0494/ 12.98.46

(Wnd Burgm. Stefaan Devleeschouwer)