De cultuurraad helpt de socio-culturele verenigingen in de zoektocht naar leden en vrijwilligers.

19-03-2014 15:42
 
Een tachtigtal afgevaardigden van culturele verenigingen van Geraardsbergen woonden op dinsdagavond 18 maart in de Spiraal de algemene vergadering bij van de cultuurraad.
Voorzitter Marc Van Laere : “De cultuurraad geeft adviezen aan het stadbestuur inzake alle culturele aspecten en ondersteunt de verenigingen om ze zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Op basis van een bevraging bij alle socio-culturele verenigingen van de stad blijkt dat het werven van nieuwe vrijwilligers het grootste knelpunt is. Om die reden werd ledenwerving het centrale thema van deze bijeenkomst.
Tijdens een boeiende presentatie kregen de aanwezigen heel wat interessante tips over het wervan van vrijwilligers. Tevens kregen ze een omstandige uitleg over het meerjarenplan van de stad met ondermeer de doelstellingen inzake cultuur en toerisme.
 
Bron : 9500news