De bibliotheek van Geraardsbergen heeft een goed jaar achter de rug.

08-01-2016 12:28

 

De bibliotheek van Geraardsbergen heeft een goed jaar achter de rug.

Het aantal leden steeg in 2015 met bijna 500 naar 7746, dat is het hoogste aantal ooit sinds de oprichting van de bib, nu 28 jaar geleden. Bibliothecaris Paul De Taeye: ‘Die stijging is in de eerste plaats te verklaren door het groter aantal scholen dat in klasverband boeken komt uitlenen. Er waren vorig jaar maar liefst 541 klasbezoeken. Daarnaast voert de bib een actief beleid naar doelgroepen wat op termijn vruchten afwerpt”.

 

Samen met het aantal leden steeg ook het aantal uitleningen, van 222.000 naar bijna 225.000. Paul De Taeye: ’We zien dat de uitleen van boeken toch stabiel blijft, ondanks het internet waar men alle informatie kan vinden. En mensen lezen nog altijd liever een roman op papier dan digitaal. De uitleen van cd’s is daarentegen wel helemaal gekelderd; werden er vroeger wel 25.000 cd’s uitgeleend, dan is dat nu geen 3000 meer. De dvd’s blijven het wel goed doen”.

 

In 2015 organiseerde de bib maar liefst 66 activiteiten. De meeste in het kader van leesbevordering en cultuureducatie, maar ook voor digitale geletterdheid en mediawijsheid. Speciale aandacht gaat naar doelgroepen zoals kinderen, kansarmen en etnisch-culturele minderheden. In totaal namen 3856 mensen deel aan een bibliotheek-activiteit.

 

Het aantal bezoekers dat over de vloer komt (ook mensen die niets uitlenen, maar bijv. een krant of tijdschrift lezen) bleef met 61.500 ongeveer gelijk. Dat zijn gemiddeld 206 bezoekers per dag. Daarmee is de bib ongetwijfeld één van de meest bezochte stadsdiensten.

 

Schepen Vangeyte: “En het is nu wel zeker dat nog dit jaar de eerste steen zal gelegd worden van de nieuwe bibliotheek in de Denderstraat. Binnenkort wordt het aanbestedingsdossier ter goedkeuring voorgelegd aan het Autonoom Gemeentebedrijf. Dit bestuur heeft van meet af aan prioriteit gemaakt van een nieuwe bib. In het nieuwe gebouw zal de bibliotheekwerking ongetwijfeld nog een extra boost krijgen”.