De bib maakt ook ùw zomer zaliger

25-06-2015 21:22

De zomermaanden zijn de kans bij uitstek om lekker veel te gaan lezen. In de bib van Brakel kan je dan ook meer boeken ontlenen, tot 10 per kaart. Wie op reis gaat en vooraf verwittigt, kan ook een langere uitleentermijn krijgen.

Kinderen uit de lagere school kunnen deelnemen aan de jaarlijkse leesbeestwedstrijd. Voor de jongeren van het middelbaar (tot 18 jaar dus) zit de wedstrijd in een nieuw jasje als ‘read-dragon-competition’.

De eerste beloning, een superleuk slingerleesaapje of een usb-stick voor de jongeren, volgt al snel .

Bron : www.tbrakelt.be