De beiaard in de St.-Pieter-in-de-bandenkerk

14-05-2014 10:08
 
De oorsprong van de Brakelse beiaard is niet vanzelfsprekend. Hippoliet Wasteels, een gegoede handelaar uit Brakel liet bij testament van 1947 zijn fortuin na aan de kerkfabriek om er een beiaard mee te kopen. Hij overleed in 1955 en in 1956 besliste de kerkfabriek zijn schikking te aanvaarden. De beiaard werd bij de Nederlandse firma Petit en Fritsen uit Aerle-Rixtel besteld en op 8 november 1959 ingehuldigd.
 
bespelingen
    elke eerste woensdag van de maand van 10 uur 30 tot 11 uur 30 tijdens de markt
    elke derde zaterdag van de maand van 15 tot 16 uur
    elke laatste zaterdag van de maand van 17 uur 30 tot 18 uur 30
    op de kerkelijke feestdagen van 11 tot 12 uur
    bij bijzondere gelegenheden, zoals 1 mei, 11-juliviering, …
 
luisterplaatsen
uiteraard ons Marktplein en de aanpalende straten
 
beiaard
    aantal klokken : 49
    totaal gewicht : 9.645 kilogram
    zwaarste klok : 1.996 kilogram
    kleinste klok : 10 kilogram
    gieters : Petit en Fritsen
 
beiaardiers
gastbeiaardiers en studenten van de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’, Mechelen