De archeologische opgravingen in Brakel leggen toch al wat bloot

18-04-2015 11:05

 

Maar vooralsnog is daar niks onverwachts spectaculair bij. 

Zo kan van de waterput gezegd worden dat hij een negental meter diep is, waarvan alleen de eerste twee niet met water gevuld zijn. Of de zwengelpomp op de bodem ligt, zal pas kunnen vastgesteld worden nadat onze brandweer de put zal hebben drooggelegd.

Verder werden door de archeologen enkele plaatsen gemarkeerd die nog nader onderzocht zullen worden. Wat er in de praktijk op neerkomt, dat er zal gegraven worden, zolang en zo diep tot er niks meer gevonden wordt.

waardevolle vondsten ?

Her en der lagen kleine plastiek zakjes, gevuld met gevonden scherven. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze al dan niet van enige (geschiedkundige) waarde zijn.

Trouwens, zo legde een vriendelijke archeologe me uit, was het al veel langer gebruikelijk om stadskernen archeologisch te onderzoeken bij opgravingen. Maar ook in gemeenten, en dus bij ons, gebeurt dit. De plaats waar nu onderzocht wordt, is daarbij helemaal niet de enige. Zo volgen er, in voorbereiding tot de vernieuwing van de dorpskern, nog enkele.

 

Bron : www.tbrakelt.be