Dankconcert restauratie Sint-Pieterskerk

29-08-2014 10:49

 

‘Het zal bijna veertien jaar zijn dat op verschillende snelheden gerestaureerd is aan onze Sint-Pieterskerk van Nederbrakel. Iedereen herinnert zich natuurlijk de grote restauratie van de binnenkant van 2009-2010 en iedereen herinnert zich de vernieuwing van de dakleien in 2013-2014. Maar wie weet nog hoe we ooit begonnen met heel veel werken zelf te doen en andere te financieren op een andere wijze.

Ik denk maar even terug aan het nieuwe altaarpodium, de veertien grote brandramen, het grote orgelfront, de beelden van O.L.V. en Sint-Pieter, de restauratie van de kruisweg, de aankoop van twee schilderijen, het bruikleen van twee andere schilderijen, de restauratie van het grote Petrus-schilderij, het schilderen van de beelden, de restauratie van de geklede O.L.V. en Moeder Anna, al het aangebrachte namaak bladgoud, de restauratie van vele kandelaars, de inrichting van de schatkamer, de nieuwe godslamp, de restauratie van het hoofdaltaar met al zijn beelden, en nog vele andere kleine zaken …’

met dank aan velen

‘Dit alles is in veertien jaar gerealiseerd door parochiefeesten, giften, tombola’s, maar ook door de vrijwillige inzet van schrijnwerkers, ververs, schoonmakers, restaurateurs en een heuse smid die ons heel veel dienst heeft bewezen! Hoeveel mensen hebben niet gespaard voor onze kruisweg; en hij mag gezien worden.

Door al dat samenwerken hebben we verschillende duizenden euro’s samengebracht, waardoor dit alles mogelijk werd, en het resultaat mag gezien worden.’

dankconcert

‘We willen heel deze beweging van veertien jaar afronden met een dankconcert: een dankmoment voor zoveel samenwerking en inzet voor onze kerk.

Dat zal gebeuren op zondag 31 augustus om 15 uur. Pianist Jan Lust speelt dan de leien van het dak als dank. Daar moeten we allen bij zijn. Iedereen is van harte welkom. Bovendien zal er op die dag uiteraard een verrassing te bewonderen zijn! Wees er dus bij, je bent speciaal uitgenodigd. Tot overmorgen !’

 

Bron : www.tbrakelt.be