Daling aantal leefloners in Geraardsbergen

15-05-2015 19:33

‘Activeringsbeleid’ werpt eerste vruchten af

Het aantal leefloners in Geraardsbergen in vorig jaar met zes procent gedaald, terwijl dat in de omliggende steden en gemeenten fors is gestegen. ‘Het activeringsbeleid dat wij nu voeren, werpt zijn eerste vruchten af’, zegt een tevreden OCMW-voorzitter David Larmuseau.

Voor wie zijn job verliest of zonder inkomen valt, is het OCMW het ultieme opvangnet. Dat is een van de grote verworvenheden van onze sociale welvaartstaat. Steeds meer mensen in ons land krijgen een leefloon.
In 2014 steeg dat aantal in Vlaanderen met 5,19 procent naar ruim 25.000. Ook worden de meeste gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen met een stijging geconfronteerd: Zottegem (+ 12%), Ninove (+ 23 %) en Brakel (+ 29 %).
Haaks op die algemene trend is het aantal leefloners in Gertaardsbergen gedaald met 5,84 %: van 181 naar 171.

Hoe komt dat?

Omwille van de blijvende stijging van leefloners in Geraardsbergen werd in deze nieuwe legislatuur in 2013 gestart met het opmaken van een richtlijn rond de toekenning van leefloon aan studenten en een richtlijn rond het aantonen van werkbereidheid. Dankzij deze richtlijnen, worden cliënten strikter opgevolgd in het zoeken naar een tewerkstelling en krijgen zij meer begeleiding vanuit de sociale dienst van het OCMW (in samenwerking met dienst activering van het OCMW) zodat een doorstroming naar tewerkstelling vlotter kan verlopen. Dit resulteert zich in een daling van het aantal leefloners.

Naast deze interne richtlijnen, zijn de instromen via Kruispuntbank Sociale Zekerheid ook steeds uitgebreider geworden en ontvangt het OCMW knipperlichten, waardoor eventuele sociale fraude ook vlugger kan gedetecteerd worden en de onterecht toegekende leeflonen kunnen vermeden worden.

‘Wij gaan daarenboven de inspanningen om mensen te begeleiden naar werk nog verder opvoeren’, zegt Larmuseau David. ‘Dit jaar werd een nieuwe dienst opgestart: Net-werkt. Bijkomend worden tien personen in Artikel 60 te werk gesteld onder de leiding van een ervaren werkvloerbegeleider. Verder is er op de raad van mei een uitbreiding van tewerkstellingsmogelijkheden goedgekeurd om meer leefloners te kunnen activeren in het werkproces’ besluit Larmuseau.