Dag van de Mantelzorg kende groot succes.

14-11-2014 16:13

 

Naar jaarlijkse gewoonde zette Geraardsbergen op zondagnamiddag, 9 november, de mantelzorgers in de bloemetjes.

 

De Dag van de Mantelzorg kende met 120 deelnemers een groot succes. “De personen die een familielid of buur dagelijks vrijwillig en belangeloos bijstaan, zetten we die dag speciaal in de bloemetjes”, zegt ocmw-voorzitter en Schepen voor Sociale Zaken en Welzijn David LARMUSEAU. “Omdat de mantelzorgers een onvervangbare sleutelrol vervullen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen, kent het ocmw van Geraardsbergen vanaf 2014 ook een mantelzorgpremie toe.”
 

Dat zijn de mensen die een familielid, een verwante of een buur, dagelijks vrijwillig en belangeloos bijstaan. “De mantelzorg biedt een structurele oplossing voor het vraagstuk van de vergrijzing waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Naast de professionele zorg hebben we de mantelzorgers hard nodig om de mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.”


Naast het symbolische schouderklopje en een gezellig samenzijn, met een fel gesmaakt gastoptreden van Leen PERSYN,  ging op de bijeenkomst ook aandacht naar de mantelzorgpremie van €25 per maand die het OCMW Geraardsbergen vanaf 1 januari 2014 toekent. “De premie, die de mantelzorgers vrij kunnen besteden, compenseert slechts een fractie van het geld dat de maatschappij dankzij hen niet moeten uitgeven.”

 

De mantelzorgpremie kent een groot succes. In 2014 werden op vandaag 550 mantelzorgpremies toegekend. “Dat dit aantal veel hoger ligt dan de capaciteit van het zorginstellingen in Geraardsbergen, bewijst het nut van deze maatregel”, besluit LARMUSEAU.

 

Info
 

Meer info en aanvragen van de mantelzorgpremie op www.ocmwgeraardsbergen