Containerparkbezoeken ook op Diftarfactuur

03-03-2015 11:26

 

In het verleden kon u op het aanslagbiljet voor de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen volgende belastingen terugvinden:

  • geregistreerde gewichten van de ophaling van restafval aan huis
  • aanbiedingen op het ophaalpunt voor de aangegeven periode
  • ophalingen op afroep van grofvuil en snoeihout

Vanaf heden zullen ook de containerparkbezoeken terug te vinden zijn op de Diftarfactuur.
Deze bezoeken werden geregistreerd via het geautomatiseerd toegangssysteem. Alle berekeningen werden gedaan conform het belastingsreglement dd. 26 december 2014 dat u hi er kan terugvinden.

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst (055 43 17 60 of milieu@brakel.be)