Containerpark Brakel – Uitnodiging infoavond

18-07-2014 10:23

 

Invoering belasting op de inzameling van grof huisvuil op het containerpark
Het containerparkreglement werd door de gemeenteraad van 30 juni 2014 aangepast naar een belastingreglement omwille van het Materialendecreet waarbij de Vlaamse overheid de gemeentebesturen verplicht om de inzameling van grof huisvuil niet langer gratis toe te laten op het containerpark. Op voorstel van de intercommunale I.VL.A werd door de gemeenteraad beslist om vanaf 1 augustus 2014 volgende belasting toe te passen:
- aanbieden van grof huisvuil binnen categorie 1 (o.a. gewone wagen): 5 euro
- aanbieden van grof huisvuil binnen categorie 2 (o.a. wagen met aanhangwagen): 10 euro
- aanbieden van grof huisvuil binnen categorie 3 (o.a. bestelwagen met aanhangwagen): 15 euro
Voor de juiste indeling van de categorieën verwijzen wij door naar ons belastingreglement dat je kan terugvinden op www.brakel.be.
Bij het aanbieden van grof huisvuil wordt geen gratis beurt aangerekend. Eens de gratis beurten zijn opgebruikt, door het aanbieden van ander afval, wordt de bestaande belasting verder toegepast of gecumuleerd met de belasting grof huisvuil.
Bovendien verwelkomen wij vanaf 1 augustus 2014 ook de inwoners van de gemeente Horebeke. Om de doorstroming op het containerpark te optimaliseren werd het scherm aan de ingangszuil aangepast.
Het nieuwe belastingreglement en de nieuwe werkwijze wordt toegelicht op een infoavond die plaatsvindt op woensdag 30 juli 2014 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Hiervoor kan je inschrijven via de gemeentelijke milieudienst: 055/43.17.60 of milieu@brakel.be.