College - vast bureau en gemeente - OCMW-raad juli 2019

22-07-2019 20:59
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 10 juli 2019 samen.
De jaarrekening 2018 van gemeente en OCMW werd goedgekeurd.
Aan dhr. Noël Morreels – 42 jaar onafgebroken gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als schepen – werd de titel van ere-schepen toegekend.
Met SAVU werd een overeenkomst afgesloten betreffende het ophalen van gevonden dieren.
Het RUP Sportterreinen werd definitief vastgesteld.
Een reglement met het oog op het bestrijden van verwaarloosde woningen werd goedgekeurd.
Vijf ontwerpers krijgen de opdracht tot het uitwerken van een ontwerp voor een nieuw gemeentelijk zwembad.
De volgende 9 jaar huurt de gemeente het Brakelbos van het OCMW van Oudenaarde.
Ten slotte verleende de gemeente zichzelf de mogelijkheid tot het gebruik van camera’s op het openbaar domein ter bestrijding van overlast.
----------
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 8 juli 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen worden uitbetaald.
Binnen het kader van legionellabestrijding werd het plaatsen van een nieuw douchesysteem in de sporthal gegund.
De lokale politie bracht een positief advies uit op de vraag voor het gebruik van mobiele camera’s en op het voorstel tot het inrichten van een schoolstraat in de dienstweg aan de Driehoekstraat.
Kennis werd genomen van de intenties van het Vlaamse Gewest tot herinrichting van het kruispunt van de Gentsestraat met de Oudenaardsestraat.
De werken voor het vernieuwen van het asfalt te Fayte, Hemelrijk, Tenbossestraat, Olifant en Vissegem werden gegund.
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 8 juli 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen worden uitbetaald.
Binnen het kader van legionellabestrijding werd het plaatsen van een nieuw douchesysteem in de sporthal gegund.
De lokale politie bracht een positief advies uit op de vraag voor het gebruik van mobiele camera’s en op het voorstel tot het inrichten van een schoolstraat in de dienstweg aan de Driehoekstraat.
Kennis werd genomen van de intenties van het Vlaamse Gewest tot herinrichting van het kruispunt van de Gentsestraat met de Oudenaardsestraat.
De werken voor het vernieuwen van het asfalt te Fayte, Hemelrijk, Tenbossestraat, Olifant en Vissegem werden gegund.
(Gemeente Bakel)