College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

07-01-2020 20:42
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 6 januari 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Kennis is genomen van de goedkeuring door Farys van het vernieuwen van de drinkwaterdistributieleiding in de Hollebeekstraat en de Wouterbosweg. Dit voor een geraamd bedrag van 302.000 euro.
(Gemeente Brakel)