College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

17-12-2019 20:47
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 16 december 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Premies voor herbruikbare luiers en superisolerend glas werden toegekend.
Kennis is genomen van de resultaten van recente snelheidsmetingen in de volgende straten:
- Tamelbroek: 1.30% te snel,
- Matrouwstraat: 0.37% te snel,
- Meerbeekstraat: 1.11% te snel.
Een overheidsopdracht met het oog op het aankopen van parkeersensoren in de Hoog- en Neerstraat kan aan een volgende gemeenteraad worden voorgelegd.
Naar aanleiding van het verstrooien van de as bij het einde van de termijn wordt voor nabestaanden een moment georganiseerd.
(Gemeente Brakel)