College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

10-12-2019 10:02
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 9 december 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Kennis is genomen van het verslag betreffende individuele erosieproblemen en het resultaat van de gesprekken met de betrokken eigenaars.
De overheidsopdracht “herziening verzekeringen gemeente en OCMW” is gesloten.
(Gemeente Brakel)