College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

15-10-2019 20:48
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 14 oktober 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Op zondag 5 januari 2020 zal de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op het Marktplein worden georganiseerd.
Een overheidsopdracht voor het borstelen en verwijderen van onkruiden op wegen, wegranden, watergreppels, kasseistroken, stoepranden en wandelpaden werd gegund.
Brakel zal deelnemen aan de campagne “Gezocht: lege batterijen” in samenwerking met Bebat.
Kennis is genomen van het voorstel van het nieuwe netwerk van De Lijn in de Vlaamse Ardennen.
Een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin betreffende het vernieuwen van de Hollebeekstraat zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Een reeks van premies voor personen met een beperking werden goedgekeurd.
(Gemeente Brakel)