College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

02-07-2019 20:44
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 1 juli 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Overheidsopdrachten zijn gestart betreffende:
- Het bepoten van de vijver van het recreatiedomein,
- De sanering van de bodem van het gemeentelijk arsenaal,
- Het leveren en plaatsen van windschermen voor de horeca in de vernieuwde dorpskern,
- Vernieuwen afsluiting onderwijs Parike.
Kennis is genomen van de snelheidsmeting in de Kasteeldreef: 20% van de bestuurders blijkt zich niet aan de opgelegde snelheid te houden. Aan de lokale politie zal gevraagd worden om – in afwachting van eventuele structurele maatregelen op deze gewestweg – verhoogd toezicht uit te oefenen.
Brakel stapt – via het samenwerkingsverband Creat (Farys) – in op de aankoop van bedrijfskledij.
(Gemeente Brakel)