College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

04-06-2019 10:27
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 3 juni 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Met het oog op het implementeren van de nieuwe werkwijze betreffende de handhaving rond ruimtelijke ordening werden “verbalisanten ruimtelijke ordening” aangesteld.
Kennis is genomen van het besluit op naam van de Vlaamse regering inzake de schorsing van het “RUP sportterreinen”.
Ontwerpen van lastvoorwaarden betreffende het leveren en plaatsen van windschermen en het vernieuwen van afsluitingen werden goedgekeurd. Deze kunnen nu aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De Vlaamse Milieu Maatschappij plaatst een meetstation aan het riooloverstort te Kammeland.
De gemeentelijke diensten zullen worden uitgerust met nieuwe betaalterminals; het zal ook mogelijk worden om met behulp van de smartphone te betalen (Payconiq by Bancontact).
Op zondag 23 juni zal er opnieuw een garageverkoop worden georganiseerd.
Een reeks van aankooppremies werden goedgekeurd.
(Gemeente Brakel)