College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

28-05-2019 10:20
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 27 mei 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Een reeks van premies voor superisolerend glas en herbruikbare luiers werd goedgekeurd.
De OVAM keurt het bodemsaneringsproject voor het gemeentelijk arsenaal goed.
Het project voor een “Intergecoro” Brakel – Horebeke werd door de Vlaamse overheid weerhouden en kan in aanmerking komen voor subsidies.
Op vraag van en in samenwerking met het vrij onderwijs in Nederbrakel zal gestart worden met een project “schoolstraat” op de naamloze weg tussen de Driehoekstraat en het vrij onderwijs.
De lokale, functionele fietsroutes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kunnen op een volgende gemeenteraad voorgelegd worden.
Een reeks van adviezen (Fietsersbond, De Lijn) werd ontvangen over de ontwerpen van de heraanleg (met fietspaden) van de Ronsesestraat en Kasteeldreef.
Kennis werd genomen van het ontwerp van het meerjarenplan op naam van de Seniorenraad en de Middenstandsraad.
(Gemeente Brakel)