College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

19-02-2019 09:45
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op maandag 18 februari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Voor de sportdienst is een nieuwe software aangekocht voor de inschrijvingen van de verschillende sportkampen. Ook het zwembad zal van deze toepassing gebruik kunnen maken.
Kennis is genomen van een bericht namens de gemeente Horebeke betreffende de recente aankondiging van het weren van “zwaar verkeer”. Dergelijke maatregel op een gewestweg dient in samenspraak met de buurgemeenten en het Agentschap voor Wegen en Verkeer genomen te worden.
De “Brakel App” wordt stopgezet. De voorbije periode kende de toepassing een dalend en beperkt aantal gebruikers. Ook voor verenigingen en zelfstandigen bleek de toegevoegde waarde beperkt. Functionaliteiten van de app worden verder uitgebouwd via de gemeentelijke website www.brakel.be.
Het college heeft principieel beslist een samenwerking met het GO Atheneum in Brakel te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de derde projectoproep “naschools openstellen van schoolinfrastructuur” van de Vlaamse overheid. Opzet is om de schoolinfrastructuur (de sportzaal en twee buitensportterreinen) na de schooluren en tijdens vakanties ter beschikking te stellen van onder andere sportclubs in Brakel (https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578025e521).
(Gemeente Brakel)