College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel van 30 maart

31-03-2020 10:21
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kwamen op 30 maart 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
In samenwerking met samenwerkingsverband SOLVA zal een project “deelwagen” gestart worden.
(Gemeente Brakel)