College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel van 3 juni

10-06-2020 09:55
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam samen op 3 juni 2020.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het gemeentelijk museum “Triverius” zal opnieuw de deuren kunnen openen.
Subsidies voor hemelwaterputten en superisolerend glas werden goedgekeurd.
Diverse overheidsopdrachten werden gestart: aanleg geboortepark, vellen van (laan)bomen en uitfrezen boomwortels op diverse locaties, reinigen van voetpaden, snoeien van laanbomen, bepoten van de vijver op het gemeentelijk recreatiedomein, aankoop compact straatveegmachine, diverse wegenwerken.
Het uitbreiden en/of vernieuwen van parking langsheen de verbindingsweg Tirse-Driehoekstraat, de gemeentelijke sporthal en Dam werd gegund aan aannemer Bossuyt voor een bedrag van 326.000 euro.
Een vijfde reeks van subsidies aan lokale ondernemers werd goedgekeurd.
Het aanplanten van een bos langsheen de Boekelstraat zal gebeuren via de Bosgroep Vlaamse Ardennen.
In samenwerking met het Huis van het Kind wordt een actieplan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona uitgewerkt.
(Gemeente Brakel)