College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel van 20 april

21-04-2020 10:52
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kwamen op 20 april 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college boog zich ook over dossiers in relatie tot de huidige Corona-situatie.
In samenwerking met samenwerkingsverband SOLVA zal wordt een RUP “zonevreemde bedrijven” opgestart.
Een overeenkomst met Cultuurconnect werd goedgekeurd betreffende “E-boeken”.
De poetsdienst wordt opnieuw opgestart.
(Gemeente Brakel)