College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel van 18 mei

20-05-2020 10:54
Het college van burgemeester en schepenen kwam samen op 18 mei 2020.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college heeft zich over onderwerpen gebogen, gelinkt aan de Corona-pandemie.
- Het skatepark wordt geopend
- De wekelijkse markt start opnieuw vanaf woensdag 20 mei
- Kennis is genomen van de mogelijkheid tot het organiseren van zomerscholen. Hieromtrent zal een rondvraag bij de lokale scholen worden gehouden.
- Een nieuwe reeks van aanvragen voor de lokale subsidie werd goedgekeurd.
De gemeente zal meewerken aan het houden van een bevraging vanuit de vervoerregio Vlaamse Ardennen.
(Gemeente Brakel)