College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel van 11 mei

12-05-2020 10:59
Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kwamen op 11 mei 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vanaf maandag 18 mei 2020 zal de firma Indigo opnieuw starten met het controleren van de “blauwe zone”.
Brakel stelt zich kandidaat voor het project “Nationaal Park onze Natuur”.
Een nieuwe reeks van subsidies voor lokale ondernemers naar aanleiding van de Corona-pandemie is goedgekeurd.
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 25 mei (digitaal) doorgaan.
Kennis is genomen van het inspectieverslag van de speeltoestellen.
(Gemeente Brakel)