College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel 9 maart

10-03-2020 21:03
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kwamen op 9 maart 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Aan het bisdom wordt gemeld dat de studie betreffende de herbestemming van de kerk te Opbrakel is gestart.
Brakel neemt deel aan “Earth Hour” op 28 maart 2020.
De asfalteringswerken 2020 zijn gegund aan firma Stadsbader. De werken zullen dit voorjaar uitgevoerd worden en dit te Watermolenstraat, Vossenholstraat, Ekeveldstraat, Rovorst, Leierwaarde, Vossenbroekstraat, Fonteinweg, Stechelmandries, Muiterij en Kremerstraat.
Europlay zal ook dit jaar zorgen voor de controle en het onderhoud van de gemeentelijke speeltoestellen.
De leegstandsscreening 2020 werd afgesloten.
Mindervalidenpremies werden tenslotte goedgekeurd.
Het OCMW werkt verder met het CAW met het oog op pro-actieve woonbegeleiding en crisisopvang.
De volgende gemeente- en ocmw-raad is op 23 maart.
(Gemeente Brakel)