College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel 4 mei

05-05-2020 10:36
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 4 mei 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college heeft de aankoop van herbruikbare mondmaskers goedgekeurd. Dit bij de firma ALSICO te Ronse. Iedere Brakelaar ouder dan 12 jaar (leeftijd waarop mondmasker ook verplicht is op school) zal een herbruikbaar mondmasker ontvangen. Zodra meer concrete modaliteiten hiervan gekend, zal dit breed gecommuniceerd worden.
https://www.alsicomasks.com/
In de marge van de huidige Corona pandemie werden ook onderstaande beslissingen genomen:
 het is opnieuw toegelaten te vissen op het gemeentelijk recreatiedomein
 het blijven sluiten van de gemeentelijke lokalen voor verenigingen tot en met 17 mei 2020
 het schrappen van de jubilea in de maand mei
Een overheidsopdracht tot het saneren van de bodem van de gemeentelijke loods is gegund.
Subsidies voor kleine landschapselementen werden goedgekeurd.
Kennis is genomen van het gunstig advies met het oog op het bebossen van een perceel langsheen de Boekelstraat.
Tenslotte werden een tweede reeks van subsidies voor lokale ondernemers goedgekeurd. Ditmaal werden 54 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 27.000 euro. Dit betekent dat op twee weken een bedrag van 60.000 euro in lokale ondernemers werd geïnvesteerd.
(Gemeente Brakel)