College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel 16 maart

20-03-2020 09:48
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kwamen op 16 maart 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college boog zich over de lokale impact van de maatregelen genomen naar aanleiding van de Corona pandemie.
Kennis is genomen van de statistieken van snelheidsmetingen te
 Haeyerhoek (4,43% reed te snel)
 Steenberg (32% reeds te snel
 Groenstraat (31,7% reed te snel)
Omslagen met offertes voor parkeersensoren werden geopend.
Een bijzonder toelage in geval van brand werd toegekend.
(Gemeente Brakel)