College van Burgemeester en Schepenen Brakel

20-02-2018 15:30
Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 19 februari 2018 samen. 
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten …) en verslagen van bijeenkomsten van kerkfabrieken kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod. 
Het college heeft kennisgenomen van de definitieve bescherming van de Sint-Jozefskapel, beter gekend als “de Toepkapel”. 
Op het Marktplein worden twee snelheidsremmers geplaatst; dit na een positieve proefopstelling in 2017. 
Een offerte op naam van Farys voor het vernieuwen van het drinkwaternet in de Ronsesestraat (met een raming van 1.000.000 euro) werd ontvangen en zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten in de Brakelbosstraat en de Laaistok en deze van de dorpskernvernieuwing, werden besproken en goedgekeurd. 
Op zaterdag 1 december organiseert de gemeente voor de eerste maal een “Intrede van de Sint”. 
(Gemeente Brakel)